Europees innovatieproject moet NOM-renovaties ook beschikbaar maken voor appartementen

Mustbe0, gesubsidieerd door Interreg NWE, is het nieuwste innovatieproject van Energiesprong. De komende 3,5 jaar gaan onafhankelijke market development teams in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (VK) samen met de projectpartners aan de slag om nul-op-de-meterrenovaties (NOM) door te ontwikkelen voor appartementen in Noord West Europa. Het VK, Nederland, Frankrijk en Duitsland tellen samen maar liefst 43 miljoen appartementen waar nog geen goede energieneutrale renovatieoplossing voor is. Dit terwijl alle landen de klimaatdoelen moeten halen voor 2025. Met Mustbe0 hopen de projectpartners een grote sprong voorwaarts te kunnen maken in de energietransitie voor de gebouwde omgeving.

NOM opschalen

Energiesprong is een innovatie- en experimentenprogramma dat voortkomt uit de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (adviesorgaan voormalig ministerie van VROM). De Energiesprong Foundation brengt NOM over de grens door teams in verschillende landen activeren de markten door vraag en volume te organiseren, toeleveranciers aan te sporen betere producten te ontwikkelen en optimale regelgeving en financiering te creëren. Zo ontstaan de juiste condities voor opschaling.

Geprefabriceerde NOM-pakketten

Door het verder uitbreiden van de al bestaande markt voor nul-op-de-meterproducten ontstaat ruimte voor opschaling en industrialisatie. Dit zorgt voor betere en scherper geprijsde oplossingen voor zowel laag- als hoogbouw. In het Mustbe0 programma hebben 9 woningcorporaties zich gecommitteerd 9 pilotprojecten te realiseren. Dat zijn in totaal 415 appartementen. Dit volume is genoeg om een markt te creëren voor oplossingen voor appartementsgebouwen. Op grotere schaal geprefabriceerde NOM-pakketten (industrieel geproduceerde façades en daken met geïntegreerde energie-en klimaatsystemen) brengt de kwaliteit omhoog terwijl de tijd voor productie, de installatietijd én de kosten juist dalen.

Toekomstbestendige woningen

Er is volgens Energiesprong al een duidelijke prijsdaling te zien sinds in Nederland vijf jaar geleden de eerste NOM-renovaties op de markt kwamen. In Frankrijk en het VK is een zelfde trend zichtbaar; de prijs is nu lager dan bij de eerste prototypen drie jaar geleden. Dit is onder meer te danken aan toeleveranciers en aanbieders zoals het Nederlandse Factory Zero en het Engelse Melius Homes die zich volledig toeleggen op het ontwikkelen van betere en goedkopere NOM-producten. Hoe groter de vraag hiernaar hoe competitiever de markt uiteindelijk wordt.

Door het organiseren van de vraag, betere regelgeving en financiering door Interreg en de stakeholders zelf, wil Energiesprong het nodige volume in de markt creëren. Dit moet de hele keten in beweging zetten om betere en goedkopere renovaties te leveren. Hierdoor ontstaat een gezonde markt waar kansen liggen voor toeleveranciers, aanbieders, woningcorporaties en natuurlijk bewoners voor betaalbare, comfortabele, moderne toekomstbestendige woningen voor iedereen.